Opis projektu

PROJEKT „PRACA BEZ BARIER”
WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W RAMACH KONKURSU  4/2017 pn. „Samodzielni i skuteczni”

 

 

 CEL PROJEKTU

Wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy poprzez wykorzystanie metody zatrudnienia wspomaganego, w okresie od 01.04.2018 do 31.03.2021 r.

 

ADRESACI PROJEKTU

Wsparcie jest skierowane do pełnoletnich osób niepełnosprawnych posiadających aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności oraz na dzień rozpoczęcia projektu mieszkają  na obszarze objętym wsparciem, nie są zatrudnione, nie są pracownikami Zakładów Aktywizacji Zawodowej ani uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej.

 

 RODZAJE OFEROWANEGO WSPARCIA

 • Indywidualny plan działania
 • Wstępne wsparcie indywidualne trenera zatrudnienia wspomaganego
 • Opracowanie profilu zawodowego
 • Indywidualne wsparcie trenera zatrudnienia wspomaganego
 • Grupa wsparcia
 • Poradnictwo psychologiczne
 • Warsztaty psychologiczne
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe
 • Zajęcia aktywizacyjne
 • Kursy zawodowe/staże -dobierane indywidualnie według predyspozycji/potrzeb Beneficjenta
 • Zatrudnienie Beneficjenta i monitoring zatrudnienia

 SKŁAD ZESPOŁU PROJEKTU

 • Trener zatrudnienia wspomaganego
 • Doradca zawodowy
 • Psycholog

OBSZAR OBJĘTY WSPARCIEM

Projekt realizowany jest na obszarze 4 województw: małopolskie, opolskie, śląskie i dolnośląskie.

 

REALIZATOR PROJEKTU

Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ”

32-310 Klucze, Kolbark ul. Źródlana 3, tel/fax  32/647 80 50, 647 75 13

e-mail:biuro@stowarzyszenie-klucz.pl      www.stowarzyszenie-klucz.pl

 

BIURA PROJEKTU:

 

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE                 ·

Kolbark, ul. Źródlana 3, 32-310 Klucze

Telefon: 660 462 665

 

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

ul. Senatorska 14, 42-400 Zawiercie

Telefon: 537 560150

 

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE ·

Plac Solidarności 1/3/5 pokój nr 424, 53–661 Wrocław

Telefon: 512 301 127660 567 125

 

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

Ul. Wróblewskiego 26, 45-760 Opole

Telefon: 608 349 598 lub 602 281 734

 

Ulotka projektu do ściągnięcia: ULOTKA